Lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lenalidomid-revlimid-i-kombinasjon-med-bortezomib-og-deksametason-til-behandling-av-pasienter-med-tidligere-ubehandlet-myelomatose)