Letermovir til forebygging av cytomegalovirussykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/letermovir-til-forebygging-av-cytomegalovirussykdom--257414)