Levodopa formulert som inhalasjon til behandling av idiopatisk Parkinsons sykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/levodopa-formulert-som-inhalasjon-til-behandling-av-idiopatisk-parkinsons-sykdom)