Levodopa/karbidopa/entakapon til behandling av Parkinsons sykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/levodopa-karbidopa-entakapon-til-behandling-av-parkinsons-sykdom)