Lifitegrast til behandling av moderat til alvorlig tørt øyesyndrom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lifitegrast-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-tort-oyesyndrom)