Liposomal amikacin til behandling av lungeinfeksjon med ikketuberkuløse mykobakterier

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/liposomal-amikacin-til-behandling-av-lungeinfeksjon-med-ikketuberkulose-mykobakterier)