Liposomal kombinasjonsformulering av daunorubicin og cytarabin (Vyxeos) for ny-diagnostisert høyrisiko akutt myelogen leukemi (AML)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/liposomal-kombinasjonsformulering-av-daunorubicin-og-cytarabin-vyxeos-for-ny-diagnostisert-hoyrisiko-akutt-myelogen-leukemi-aml)