Liraglutid (Victoza®) til behandling av diabetes mellitus type 2 hos barn og ungdom 10 år og eldre

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/liraglutid-victoza-til-behandling-av-diabetes-mellitus-type-2-hos-barn-og-ungdom-10-ar-og-eldre)