Lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lisocabtagene-maraleucel-til-behandling-av-storcellet-b-cellelymfom-diffust-storcellet-b-cellelymfom-dlbcl-primaert-mediastinalt-storcellet-b-cellelymfom-pmbcl-og-follikulaert-lymfom-grad-3b-fl3b)