Hydrokortison (Efmody) til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom ≥12 år og voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lll)