Lorlatinib til andrelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lorlatinib-til-andrelinjebehandling-av-alk-positiv-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)