Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) til behandling av cystisk fibrose hos pasienter over to år som er homozygote for F508delmutasjonen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lumakaftor-ivakaftor-orkambi-til-behandling-av-cystisk-fibrose-hos-pasienter-over-to-ar-som-er-homozygote-for-f508delmutasjonen)