Lutetium-177 merket anti-prostataspesifikt membranantigen antistoff (Lu-177-PSMA) i behandling av prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lutetium-177-merket-anti-prostataspesifikt-membranantigen-antistoff-lu-177-psma-i-behandling-av-prostatakreft)