Mannitol (Bronchitol) til behandling av cystisk fibrose (CF) hos voksne over 18 år som en tilleggsbehandling til beste standardbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/mannitol-bronchitol-til-behandling-av-cystisk-fibrose-cf-hos-voksne-over-18-ar-som-en-tilleggsbehandling-til-beste-standardbehandling)