Maribavir til behandling av refraktær infeksjon med cytomegalovirus (CMV) etter transplantasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/maribavir-til-behandling-av-refraktaer-infeksjon-med-cytomegalovirus-cmv-etter-transplantasjon)