Melatonin (Melatonin Unimedic) til behandling av søvnforstyrrelser hos barn (6-17 år) med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) der søvnhygienetiltak er utilstrekkelige

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/melatonin-melatonin-unimedic-til-behandling-av-sovnforstyrrelser-hos-barn-6-17-ar-med-attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd-der-sovnhygienetiltak-er-utilstrekkelige)