Melfalanflufenamid i kombinasjon med deksametason til behandling av residiverende og refraktær myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/melfalanflufenamid-i-kombinasjon-med-deksametason-til-behandling-av-residiverende-og-refraktaer-myelomatose-etter-minst-tre-tidligere-behandlinger)