Meropenem/vabobactam til behandling av infeksjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/meropenem-vabobactam-til-behandling-av-infeksjoner)