Metolazon (Metolazon Abcur) til behandling av ødem ved nyresykdom når annen behandling ikke har effekt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/metolazon-metolazon-abcur-til-behandling-av-odem-ved-nyresykdom-nar-annen-behandling-ikke-har-effekt)