Moxetumomab pasodutox til behandling av tilbakefall eller refraktær hårcelleleukemi (HCL) etter minst to tidligere systemiske behandlinger

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/moxetumomab-pasodutox-til-behandling-av-tilbakefall-eller-refraktaer-harcelleleukemi-hcl-etter-minst-to-tidligere-systemiske-behandlinger)