Nalokson (Ventizolve) nesespray til øyeblikkelig hjelp ved opioidoverdose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nalokson-ventizolve-nesespray-til-oyeblikkelig-hjelp-ved-opioidoverdose)