Natriumoksybat til opprettholding av avholdenhet fra alkohol og behandling av milde til moderate alkoholabstinensreaksjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/natriumoksybat-til-opprettholding-av-avholdenhet-fra-alkohol-og-behandling-av-milde-til-moderate-alkoholabstinensreaksjoner)