Nedbrytbare (bioresorberbare) kortikosteroidavgivende stenter ved endoskopisk nese- og bihulekirurgi (sinus kirurgi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nedbrytbare-bioresorberbare-kortikosteroidavgivende-stenter-ved-endoskopisk-nese-og-bihulekirurgi-sinus-kirurgi)