Neratinib til forlenget adjuvant behandling ved tidlig stadium av HER2-positiv brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/neratinib-i-behandling-av-tidligstadium-her2-positiv-brystkreft-etter-adjuvant-behandling-med-transtuzumab)