Netarsudil/ latanoprost til behandling av intraokulært trykk

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/netarsudil-latanoprost-til-behandling-av-intraokulaert-trykk)