Netarsudil til reduksjon av forhøyet intraoculært trykk (IOP) hos voksne med åpen-vinkel glaukom eller okulær hypertensjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/netarsudil-til-reduksjon-av-forhoyet-intraoculaert-trykk-iop-hos-voksne-med-apen-vinkel-glaukom-eller-okulaer-hypertensjon)