Kan nye legemidler for type 2-diabetes bli tilleggsterapi til insulin for type 1-diabetes? En rapport fra CADTH

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/newer-drugs-for-type-2-diabetes-an-emerging-adjunctive-therapy-to-insulin-for-type-1-diabetes)