Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med avansert, høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/niraparib-zejula-som-monoterapi-til-vedlikeholdsbehandling-av-voksne-med-avansert-hoygradig-kreft-i-ovarieepitel-eggleder-eller-primaer-peritoneal-kreft-som-responderer-fullstendig-eller-delvis-etter-avsluttet-forstelinje-platinabasert-kjemoterapi)