Nitisinone (Orfadin) til behandling av alkaptonuri hos voksne.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nitisinone-orfadin-til-behandling-av-alkaptonuri-hos-voksne)