Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos pasienter med høy mutasjonsbyrde i tumor (TMB)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nivolumab-opdivo-i-kombinasjon-med-ipilimumab-yervoy-til-behandling-av-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc-hos-pasienter-med-hoy-mutasjonsbyrde-i-tumor-tmb)