Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom (MPM)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nivolumab-opdivo-i-kombinasjon-med-ipilimumab-yervoy-til-forstelinjebehandling-av-voksne-pasienter-med-ikke-resekterbar-malignt-pleuralt-mesoteliom-mpm)