Nivolumab (Opdivo) som førstelinjebehandling av avansert ventrikkelkreft i kombinasjon med kjemoterapi.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nivolumab-opdivo-som-forstelinjebehandling-av-avansert-ventrikkelkreft-i-kombinasjon-med-kjemoterapi)