Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av kreft i spiserør eller den gastroøsofageale overgangen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nivolumab-opdivo-til-adjuvant-behandling-av-kreft-i-spiseror-eller-den-gastroosofageale-overgangen)