Nivolumab (Opdivo) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt avansert, tilbakevendt eller metastatisk spiserørskreft etter tidligere behandling med fluoropyrimidin- og plantinabasert kjemoterapi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nivolumab-opdivo-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-inoperabelt-avansert-tilbakevendt-eller-metastatisk-spiserorskreft-etter-tidligere-behandling-med-fluoropyrimidin-og-plantinabasert-kjemoterapi)