Normalt humant immunglobulin (Cutaquig) til substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/normalt-humant-immunglobulin-cutaquig-til-substitusjonsbehandling-ved-primaert-immunsviktsyndrom-eller-hypogammaglobulinemi)