Obetikolsyre til behandling av ikkje-alkoholisk steatohepatitt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/obetikolsyre-til-behandling-av-ikkje-alkoholisk-steatohepatitt)