Odevixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/odevixibat-til-behandling-av-progressiv-familiaer-intrahepatisk-kolestase)