Ofatumumab til behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (MS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ofatumumab-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-relapserende-former-for-multippel-sklerose-ms)