Olaparib (Lynparza) – gitt i kombinasjon med bevacizumab som første linje vedlikeholdsbehandling til pasienter med epitelial ovarial-, tube- og peritonealkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/olaparib-lynparza-gitt-i-kombinasjon-med-bevacizumab-som-forste-linje-vedlikeholdsbehandling-til-pasienter-med-epitelial-ovarial-tube-og-peritonealkreft)