Olaparib (Lynparza) til behandling av HER2-negativ metastatisk brystkreft hos pasienter med mutasjon i BRCA 1/2, som er tidligere behandlet med kjemoterapi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/olaparib-lynparza-til-behandling-av-her2-negativ-metastatisk-brystkreft-hos-pasienter-med-mutasjon-i-brca-1-2-som-er-tidligere-behandlet-med-kjemoterapi)