Olaparib (Lynparza) til behandling av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/olaparib-lynparza-til-behandling-av-kreft-i-eggstokk-eggleder-og-bukhinne)