Olaparib (Lynparza) til behandling av kreft med BRCA-mutasjon i eggstokker, eggledere og bukhinne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/olaparib-lynparza-til-behandling-av-kreft-med-brca-mutasjon-i-eggstokker-eggledere-og-bukhinne)