Olaparib (Lynparza) til behandling av metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), for pasienter med HRR-genmutasjon, etter ny antiandrogen hormonbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/olaparib-lynparza-til-behandling-av-metastatisk-kastrasjonsresistent-prostatakreft-mcrpc-for-pasienter-med-hrr-genmutasjon-etter-ny-antiandrogen-hormonbehandling)