Olaparib (Lynparza) til vedlikeholdsbehandling av metastatisk kreft i bukspyttkjertelen med BRCA mutasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/olaparib-lynparza-til-vedlikeholdsbehandling-av-metastatisk-kreft-i-bukspyttkjertelen-med-brca-mutasjon)