Omadacycline tosilate til behandling av infeksjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/omadacycline-tosilate-til-behandling-av-infeksjoner)