Omalizumab (Xolair) til behandling av nesepolypper hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/omalizumab-xolair-til-behandling-av-nesepolypper-hos-voksne)