Onasemnogene abeparvovec til behandling av spinal muskelatrofi (SMA)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/onasemnogene-abeparvovec-til-behandling-av-spinal-muskelatrofi-sma)