Ospemifene (Senshio) til behandling av moderat til alvorlig symptomatisk vulvar og vaginal atrofi (VVA) hos postmenopausale kvinner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ospemifene-senshio-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-symptomatisk-vulvar-og-vaginal-atrofi-vva-hos-postmenopausale-kvinner)