Ozanimod (Zeposia) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk middel

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ozanimod-zeposia-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-moderat-til-alvorlig-ulceros-kolitt-som-har-hatt-en-inadekvat-respons-mistet-respons-eller-var-intolerant-mot-enten-konvensjonell-behandling-eller-et-biologisk-middel)