Palovarotene til behandling av fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/palovarotene-til-behandling-av-fibrodysplasia-ossificans-progressiva-fop)